Regulamin strony

 1. Strona internetowa umożliwia gościom przeglądanie postów odnośnie stanowisk pracy.

 2. Serwis nie jest jednak stroną ani pośrednikiem, nie oferuje pracy. Nie pobiera CV oraz żadnych danych personalnych.

 3. Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa. Kopiowanie treści nie jest zabronione.

  Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne ale uzyskanie danych do widełek płacowych  wymaga wysłania SmS pod numer podany w okienku koszt 4 zł netto,4,92 brutto.

  1. Widełki płacowe są uśrednionią wartością z nadesłanych inforamcji od użytkowników.

  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialnośći za treści.

  3. Wszelkie treści niezwiązane z tematyką są usuwane oraz nie brane pod uwagę.

  4. Dodanie danych odbywa się poprzez formularz na stronie:

  5. Serwis nie przechowuje danych Imie oraz adres email. Dane są odrazu kasowane tylko wartość Podaj zarobki jest brana pod uwagę.

  6. Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane były prawdziwe i wiarygodne , ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych oraz usług nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność.

   – Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach.

   – Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.

   – Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

   – Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Usuwania w/w z tych samych powodów.
   – Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.
   – Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.
   – Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nierespektujących postanowień regulaminu serwisu.

   -Zamknięcia serwisu całkowicie.

   Art. PRZEPISY KOŃCOWE

   1. Jeżeli nie zgadzasz się z powyższym regulaminem to natychmiast opuść stronę serwisu.

   2. Jeżeli korzystasz z serwisu to automatycznie oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz jego warunki.

   3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany przepisów regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny.

   4. Kopiowanie jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu jest dozwolone jeśli nie krzywdzi innych osób,mienia itp.